Podręczniki – informacja dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 479) informujemy, że wszyscy uczniowie klas I-VIII mają zapewnione darmowe podręczniki oraz wybrane materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podręczniki są wypożyczane na czas trwania roku szkolnego, zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymują na własność.

Jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach religii- prosimy o zakup wskazanych przez katechetów podręczników i ćwiczeń. Odpowiednie tytuły można znaleźć w załączniku. Zostały one wyróżnione kolorem czerwonym.

SZKOLNY-ZESTAW-PODRĘCZNIKÓW-20-21-skonwertowany

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content