Uwaga ósmoklasiści

Nowe terminy rekrutacji do szkól ponadpodstawowych zostały podane i zamieszczone w zakładce „Rekrutacja do szkól ponadpodstawowych¨

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content