Akcja Żonkile 2020

  Kolejny raz  nasza szkoła włącza się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną Żonkile w 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jest ona organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Do grona ambasadorów akcji dołączyli w tym roku: Dorota Wellman, Barbara Kurdej-Szatan, Andrzej Seweryn, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. 

   Hasłem przewodnim i osią kampanii jest hasło Łączy nas pamięć. W przekazie kampanii Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN najważniejsze jest rozpowszechnianie żonkila jako symbolu szacunku oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim,19 kwietnia, w kolejne rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. I tak żonkil stał się symbolem pamięci o powstaniu. W ramach akcji, 20 kwietnia, w poniedziałek, nasi uczniowie poszerzą swoją wiedzę o Holocauście oraz Polakach pomagającym  Żydom, posłuchają fragmentów książek „Arka Czasu” oraz „Pan Apoteker”, zapoznają się z filmem „Nie było żadnej nadziei. Powstanie  w getcie warszawskim 1943”. Wszystkich dorosłych zapraszamy również 19 kwietnia do włączenia się w obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim online. Wśród zaplanowanych na Facebooku [https://www.facebook.com/polinmuseum] wydarzeń są między innymi: o godzinie 10:30 wykład Profesora Jacka Leociaka o oporze cywilnym w getcie warszawskim oraz wirtualny spacer śladami getta z Beatą Chomątowską o godzinie 15:30.

Zapraszamy do włączenia się w Akcję Żonkile! Koordynatorzy Akcji Żonkile w naszej szkole: p. Anna Roskosz i p. Marta Kaliszuk.

Akcja Żonkile w naszej szkole – harmonogram:

20 kwietnia, w poniedziałek, na stronie Muzeum POLIN na Facebooku [https://www.facebook.com/polinmuseum] zapraszamy na poniżej opisane wydarzenia: 

9:00-9:30   KLASY IV – VI

Ambasadorka Akcji Żonkile, Barbara Kurdej-Szatan przeczyta fragmenty książek „Arka Czasu” Marcina Szczygielskiego oraz „Pan Apoteker” Katarzyny Ryrych. W załączniku przesłanym na konta klas znajduje się karta pracy dla uczniów klas 4-6.

12:00-13:00   KLASY VII – VIII

Pokaz filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” ze wstępem i komentarzem historyka, edukatora Muzeum POLIN Piotra Kowalika. W załączniku przesłanym na konta klas znajduje się karta pracy dla uczniów klas 7-8.

 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwHMjqlPdvVhkGQSRkRzKxQgBrR?projector=1

Wszyscy uczniowie, którzy do wtorku (do północy☺) odeślą wypełnione karty pracy na adres m.kaliszuk@sp33czest.pl, otrzymają oceny z historii. Oczywiście będą to same 5 i 6☺.

Zapraszamy także wszystkich chętnych do  odwiedzenia Muzeum POLIN, niestety tylko wirtualnie. Ale i tak warto:

10:00-10:30

„Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym” – oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN skierowane do uczniów klas 7-8.

 10:30-11:00

„Getto warszawskie” – oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN skierowane do uczniów klas 7-8.

W tych niepewnych czasach kampania ma na celu wspomnienie tych, którzy ginęli bez żadnej nadziei, sami pielęgnując życzliwość, wzajemny szacunek, troskę o dobro wspólne                          i solidarność z potrzebującymi. Choć nie możemy się spotkać, bądźmy tego dnia razem. Niech łączy nas pamięć.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content