Wyjście do Policji w ramach Tygodnia Przedsiębiorczosci

W czwartek 21. listopada 2019 r. uczniowie klas 7B i 8A pod opieką p. Ewy Duchnik- Dywan iorazKatarzyny Krzypkowskiej udali się do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Wycieczka odbyła się w ramach działań związanych z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznali się z pracą policjanta, dowiedzieli się jak można zdobyć ten zawód, jakie są jego dobre i złe strony . Uczniowie obejrzeli ciekawe prezentację na temat cyberprzemocy, zagrożeń Internetu i wysłuchali ciekawej prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

aut. K. Krzypkowska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content