PTAKU leci do Krakowa

Dostaliśmy zaproszenie od Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej na Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich. Jedziemy, aby zaprezentować Spółdzielnię Uczniowską PTAKU na forum ogólnopolskim. Nasz występ jest przewidziany w punkcie szóstym obrad Sejmiku.

w imieniu PTAKU opiekun

SCAN0000

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content