Audycja

7 listopada 2019 r. nasi młodzi redaktorzy w składzie – Wiktor Krocz i Madzia Domańska prowadzili w szkolnym radiowęźle audycję poświęconą odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przypomnieli , że dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Madzia poruszyła temat patriotyzmu , który urzeczywistnia się w rozmaity sposób. Patriotą jest się na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach i rocznicach a także wtedy , gdy dbamy o język ojczysty w mowie i w piśmie, troszczymy się o rodzinę. Audycję zakończył utwór „Biały Krzyż” w wykonaniu Czerwonych Gitar.

aut. A. Kroszowska