W tym roku nasza szkoła weźmie udział w akcji charytatywnej Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach – 2019 organizowanej od wielu lat przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i podległymi placówkami oświatowymi. Koordynatorem całej akcji jest ks. Ryszard Umański. Tegoroczna akcja obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. W tym roku przeprowadzona zostanie zbiórka publiczna, celem której będzie zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych oraz na inne formy pomocy materialnej Polakom mieszkającym na Kresach.
Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez kwestowanie wolontariuszy- uczniów naszej szkoły- do puszek i ustawionych skarbon w szkole.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do dzieci i młodzieży, uczęszczającej do naszej szkoły, jak i rodziców oraz kadry pedagogicznej o przyłączenie się do tej akcji i  czynne zaangażowanie się w nią.

szkolny koordynator akcji: E. Bartecka

Skip to content