Program akcji charytatywnych w roku szkolnym 2019/2020

Głównym celem charytatywnej działalności w szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, których życie jest przepełnione bólem, cierpieniem czy niedostatkiem w kraju i poza nim oraz dostrzeganie ubóstwa w swoim środowisku i wyjście mu naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.

Program akcji charytatywnych przewidziany na rok szkolny 2019/2020:

I. „Święty Mikołaj dla Kresów”. Akcja obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Przeprowadzona zostanie zbiórka publiczna, celem której będzie zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych oraz na inne formy pomocy materialnej Polakom mieszkającym na Kresach. Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez kwestowanie wolontariuszy do puszek i ustawionych skarbon w szkole. Zakończenie akcji 12.11.2019r. Główny organizator Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy”, ks. R. Umański.
II. „Wylosuj Anioła” – akcja polega na wykonaniu i wysłaniu kartki wykonanej własnoręcznie lub zakupionej dla dziecka, nastolatka chorego na nowotwór. Kartka zawiera kilka pozytywnych słów wsparcia i życzenia zdrowia dziecku. Można również dołączyć drobne upominki. Akcja trwa do 29.11.2019r. Główny organizator Fundacja „Gdy liczy się czas”

III.I ty możesz zostać świętym Mikołajem – zbiórka słodyczy oraz maskotek i drobnych upominków dla dzieci przebywających w szpitalu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Akcja obejmuje dzieci przebywające w częstochowskich szpitalach. Zbiórka trwa do 29 .11. 2019r. Główny organizator PCK.

IV. Akcja charytatywna pomóż hospicjum – Akcja obejmować będzie pomoc materialną szczególnie dla dzieci przebywających w hospicjum . Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez kwestowanie wolontariuszy do puszek i ustawionych skarbon w szkole, przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej Główny organizator: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej . Akcja przeprowadzona zostanie w VI. 2020r.

Koordynator: Elżbieta Bartecka

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content