|

Szkoła-Praca-Przyszłość

Od marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w V edycji projektu Szkoła-Praca-Przyszłość, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznym Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie. Celem projektu było przede wszystkim wyposażenie uczniów w informacje na temat lokalnego rynku pracy.

Uczestnicząc w projekcie, uczniowie klas szóstych i siódmych mieli możliwość udziału w dniach otwartych częstochowskich firm związanych z budownictwem, energetyką, odlewnictwem i architekturą krajobrazu. Nasi uczniowie odwiedzili m.in. Oczyszczalnię Ścieków „Warta” S.A., gdzie wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z pokazem oraz mieli okazję zobaczyć, jak odpady kanalizacyjne i przemysłowe zamieniają się w czystą wodę. Byli również w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, gdzie dowiedzieli się z jakich ujęć pobierana jest woda pitna dla naszego miasta oraz jak wygląda proces uzdatniania wody. Najbardziej fascynujące okazały się zajęcia w laboratorium – każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności laboranta. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia miareczkowania wody, mającego na celu określenie stopnia jej twardości.

W ramach projektu siódmoklasiści wzięli również udział w warsztatach „Młodzi Zawodowcy” w ZST, dotyczących wiedzy i umiejętności zdobywanych na kierunku kształcenia technik architektury krajobrazu. Dziewczęta mogły tu realizować swoje pasje artystyczne, wykonując ciekawe dekoracje. Chłopcy natomiast próbowali swych sił jako przyszli ogrodnicy.

Projekt wieńczył Konkurs Fotograficzny „Ginące zawody”, którego ideą było promowanie „autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, odchodzących w niepamięć”. Uczennica klasy 7b – Kinga Polus zdobyła w tym konkursie wyróżnienie, wykonując przepiękną czarno – białą fotografię ślusarza. Serdecznie gratulujemy.

Fotorelacja z projektu pokaże się po kliknięciu w miniaturkę