Maciej w gronie najlepszych…

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny nasi uczniowie znaleźli się w gronie najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół, wyróżnionych nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy. Tym razem to zaszczytne miejsce przypadło uczniowi klasy 7b – Maciejowi Rogozińskiemu, który wielokrotnie pokazał swój talent aktorski, godnie reprezentując Szkołę podczas powiatowych oraz wojewódzkich konkursów recytatorskich i zajmując w nich czołowe miejsca. Maciek odebrał nagrodę z rąk Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka 7 czerwca 2019r. podczas uroczystej gali w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy przeznaczona jest dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako wyróżnienie dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Zdjęcia z gali