Uwaga Ósmoklasiści!!!

Zapraszam zainteresowanych uczniów klas ósmych do odwiedzenia strony Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie www.crm.czest.pl. W zakładce „Nauka zawodu” zamieszczone są informacje o wymaganych dokumentach niezbędnych do spisania umowy o praktyczną naukę zawodu oraz wykaz zawodów rzemieślniczych, szkolących pracowników młodocianych w poszczególnych zawodach.

aut. I. Będkowska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content