Zapraszam zainteresowanych uczniów klas ósmych do odwiedzenia strony Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie www.crm.czest.pl. W zakładce „Nauka zawodu” zamieszczone są informacje o wymaganych dokumentach niezbędnych do spisania umowy o praktyczną naukę zawodu oraz wykaz zawodów rzemieślniczych, szkolących pracowników młodocianych w poszczególnych zawodach.

aut. I. Będkowska

Skip to content