Konferencja – Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom

W środę 15 maja 2019 w Regionalny Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie odbyła się konferencja pod tytułem „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”, w której brała udział przedstawicielka naszego Samorządu Uczniowskiego Iga Surlej wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego Anną Misiukiewicz

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do prezentacji dobrej praktyki w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie.

aut. A. Misiukiewicz

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content