Informacja dla rodziców

Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 33 trwa nadal w czwartek- 11.04.2019 r,  i piątek- 12.04.2019 r . Zwracam się ponownie do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom  w tych dniach.

z poważaniem

Beata Zemła, dyrektor szkoły

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top