Dziękujemy!

NASI SPONSORZY:

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa wtedy proste – dziękujemyzawiera  wszystko  co chcemy wyrazić!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Rodzice składają serdeczne podziękowanie wszystkim Sponsorom, którzy wspierają naszą szkołę: 

TRW Polska Sp. z o. o. Częstochowa za: nieodpłatne przekazanie komputerów dla potrzeb uczniów, nauczycieli, które podniosły jakość i komfort  pracy. Otrzymane  komputery, niewątpliwie przyczynią się efektywniejszego wykorzystania czasu na naukę informatyki w szkole.

TEST systemy uszczelniające J.,W. Okularczyk, M., M. Stępień spółka jawna Częstochowa, za nieodpłatne przekazanie notebook dla najmłodszych uczniów szkoły.


Państwu Sylwii i Robertowi Gałązka  za: przekazanie i wykonanie skrzynki kontaktów przepięciowych wykorzystywanej na uroczystościach szkolnych, co znacząco usprawniło obsługę techniczną imprez przez uczniów z zachowaniem ich bezpieczeństwa.

 
Panom  Rafałowi Redlickiemu, Panu Markowi Kubiakowi, Państwu Łukaszowi i  Oldze Drobniak za: wielokrotną pomoc w przewozie i transporcie mebli uczniowskich , które wyraźnie poprawiły estetykę wyglądu klas i korytarzy szkolnych.

W podziękowaniu dedykujemy rodzicom piosenkę Anny Jantar…

https://youtu.be/MMAYga2uWEs

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content