Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Uczniowie na zajęciach matematyczno-przyrodniczych poszerzają wiedzę matematyczną, ale również biorą udział wykonując różne eksperymenty. Niezwykle ciekawe były te z wykorzystaniem pianki oraz barwników spożywczych .

Uczniowie mieli okazję zaobserwować reakcję jaką mają  względem siebie te produkty. Doświadczenie takie poszerzają wiedzę przyrodniczą , ale również dają możliwość tworzenia czegoś innego, nowego .