Imieniny Józefa Piłsudskiego

W dniu 19 marca 2019 Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w
uroczystościach z okazji imienin Józefa Piłsudskiego na Pl.
Biegańskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosili zastępcy
Prezydenta Miasta pan Andrzej Baczyński i Ryszard Stefaniak.
Po zakończeniu uroczystości na Placu reprezentacje szkół przeniosły
się do Ratusza w którym odbył się wykład poświęcony Marszałkowi.