Olimpiada z języka angielskiego Olimpus

W dniu 20.03.2019 odbyła się olimpiada z języka angielskiego, w której wzięło 20 uczniów z klas 4, 5, 7 i 8 pod kierunkiem p. Grażyny Markowskiej. Olimpiada to test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Każdy z uczestników niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
    Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
    Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
    Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
    Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczestników.

aut. Grażyna Markowska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top