Informacja o jakości powietrza 03.03.2019

Od 20 lutego do końca 2019 roku przekroczona została liczba 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej pyłu PM10.

Pismo GIOŚ i mapka do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content