Nowe władze PTAKU

W czwartek odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej PTAKU. Dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium, czyli nikt ze spółdzielców nie miał do nich żadnych pretensji, działali zgodnie z przyjętym planem i nie sprzeniewierzyli wspólnych zasobów. Ojcowie Założyciele i Matki Założycielki złożyli urzędy, bo trzeba im przysiąść fałdów przed zbliżającymi się egzaminami. W tajnym głosowaniu odpowiedzialność za spółdzielnię przeszła w ręce następców.

Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej
Prezes Iga Surlej
Wiceprezes Szymon Aleksandrowicz
Sekretarz Maksymilian Bodzioch

Rada Nadzorcza
Maciej Sowiński
Marcelina Szczepanik
Amelia Trójczak

Komisja Rewizyjna
Victoria Szrajber
Zuzanna Wosik
Wiktor Wąsiński


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content