Ogólnopolski projekt Szkoła Niepodległej

Kończy się rok obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach Roku dla Niepodległej i realizacji zadania Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę (ogólnopolski projekt), uczniowie klas 8 pod opieką nauczyciela historii p. A. Roskosz udali się w piątek, 7 grudnia pod tablicę Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” w Alei Najświętszej Marii Panny nr 33 oraz pod pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego. Celem wyjścia było uczczenie bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę. Uczniowie zapalili znicze i zawiesili biało – czerwone szarfy. Chwała Bohaterom!

Ponadto uczniowie pogłębili wiedzę o Marszałku J. Piłsudskim – współtwórcy Niepodległej Polski, a przede wszystkim o kpt. Stanisławie Sojczyńskim ps. Warszyc (pośmiertnie mianowany generałem). Podczas II wojny światowej był zastępcą komendanta Obwodu Radomsko AK i dowódcą oddziału KEDYW-u (zasłynął brawurową akcją – odbiciem aresztowanych z więzienia w Radomsku w 1943 r.). Dowodził I batalionem 27 pułku piechoty AK w czasie akcji Burza. Był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego, jednego z największych ugrupowań niepodległościowych po II wojnie światowej (działało na obszarze województwa łódzkiego, śląskiego i Ziemi Częstochowskiej, do 1947 r.). Warszyc został aresztowany w Częstochowie w 1946 r. i skazany na karę śmierci.
Zamordowany 19 II 1947 r. Miejsce pochówku Stanisława Sojczyńskiego jest nieznane.

aut. Anna Roskosz

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content