Kolejny grant jest nasz!

Projektem poidełko od PTAKU wygraliśmy dofinansowanie w IV edycji konkursu małych grantów dla zrównoważonego rozwoju który był ogłoszony przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.
Projekt koordynuje autorka p. Agnieszka Klimecka.

LpDziałanieTerminOdpowiedzialni
1Prelekcje na temat wody PWiK
Skąd siê bierze woda w kranie?
Co kryje w sobie woda?;
Uzdatnianie wody - podstawowe procesy;
15 stycznia
3 godz klasy 1-3 świetlica
4 godz klasy 4 i 5b sala nr 21
5 godz klasy 5a, 5c, 6a sala nr 21
6 godz klasy 6b, 7a, 7b sala nr 21
p. A.Klimecka
2Wizyta w laboratorium PWiK
11 i 18 stycznia
klasy 8
p. M.Marchewka
3Audycja w szkolnym radiowęźle24 styczniaSpółdzielnia Uczniowska PTAKU
4Akcja plakatowa24 styczniaKlasy 4-8 pod opieką wychowawców
5Zajęcia przedmiotów przyrodniczych na temat światowego problemu z utylizacji? odpadów w kontekście opakowań na napoje.do końca styczniaNauczyciele chemii, przyrody, biologii
6Montaż poidełkastyczeń
7Zwiedzanie ujęcia wody Mirów22 marca Dzień Wody lub inny termin ustalony z PWiKKlasa 2b i 5c z Wychowawcami
8Promocja projektu na stronie szkolnejna bieżącop. A. Klimecka
9Zaproszenie PWiK z saturatoremfestyn rodzinnyp. A. Klimecka
10Wykonanie banera promującego projektfestyn szkolnySpółdzielnia Uczniowska PTAKU
11Rozliczenie projektustyczeń 2019p. A. Klimecka
12Promocja projektu w mediachfestyn szkolnyOrganizatorzy festynu
13Oznakowanie poidełka znakiem Fundacji EKO UNIAstyczeń 2019p. A. Klimecka

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top