Sprostowanie

To nie do końca prawda, ze: „W IV edycji programu grantowego Tu mieszkam, tu zmieniam Fundacja Santander otrzymała 774 wnioski. Z nadesłanych projektów wybrano 121, które zostały nagrodzone dofinansowaniem. Jesteśmy wśród laureatów, jako jedyna organizacja z naszego miasta.”, ponieważ jesteśmy jedyną organizacją z naszego miasta w której będą realizowane dwa projekty grantowe.

Drugi projekt dla naszej szkoły wygrała Fundacja Jest OK, a będzie to ogród meteorologiczny.
Czym jest taki ogród? Jak czytamy we wniosku o dotację: to grupa urządzeń, która pozwoli nam wszystkim zbadać w praktyce jak działa środowisko naturalne. Urządzenia mierzą podstawowe parametry przyrody. Ogródek ma być inspiracją do odbycia w nim dwóch wykładów na tematy przyrodnicze z naciskiem na lokalne potrzeby Z ogródka będą mogli również korzystać inni mieszkańcy dzielnicy…