Jubileusz szkoły to okazja do wspomnień

Jubileusz Szkoły to okazja do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie. Jubileusz 55 lecia szkoły to ważna chwila dla  wszystkich, to zapisane kartki historii, to w 1963 r. pan Jan Szaraniec rozpoczął budowę naszej szkoły. Jest okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, stworzona przez pokolenia wspaniałych uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Jubileusz 55 – lecia przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze jest uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci. Dyrektor szkoły Beata Zemła dziękowała Wszystkim za okazany związek uczuciowy ze szkołą. Jednak szczególne podziękowania skierowała do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły. Dyrektor szkoły wyraziła uznanie dla wysiłku  dyrektorów tej szkoły: p. Jan Szaraniec, p. Bogusław Matloch, p. Zofia Grochulska, p. Maria Woźna, p. Jadwiga Miller, p. Małgorzata Zawada, pierwszych nauczycieli dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów za wszystko co powstawało i powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska. Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale jednak dziś skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość.

Aby obejrzeć galerię, kliknij poniższe zdjęcie