Zaczynamy!

Powstała Spółdzielnia Uczniowska pod nazwą Praktyka Twórcza Aktywu Koleżeńsko-Uczniowskiego w skrócie PTAKU.

„Praktyka” – ponieważ nie ma sensu zbyt wiele teoretyzować, trzeba działać

„Twórcza” – lub, jak kto woli, kreatywna, odkrywcza, nowatorska, pomysłowa – taka ma być podejmowana działalność

„Aktyw” – to nie tylko grupa ludzi, to także najbardziej aktywni członkowie jakiejś grupy

dlaczego „Koleżeńsko-Uczniowski”?  – w nadziei, że uczniowie ją tworzący, dzięki wspólnym działaniom staną się dobrymi kolegami

Statut Spółdzielni Uczniowskiej PTAKU 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top